Πείτε κι εσείς μια φράση που σας χαρακτηρίζει αλάνια μου….

Πείτε κι εσείς μια φράση που σας χαρακτηρίζει αλάνια μου.

Πείτε κι εσείς μια φράση που σας χαρακτηρίζει αλάνια μου.... 1