Ποιος ξέρει καλύτερα;…

Ποιος ξέρει καλύτερα;

Ποιος ξέρει καλύτερα;... 1