Όποια ξέρει ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ας σωπάσει για πάντα….

Όποια ξέρει ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ας σωπάσει για πάντα.

Όποια ξέρει ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ας σωπάσει για πάντα.... 1