Αγάθων: Ο αρχαίος Έλληνας μουσικός που εισήγαγε το «χρωματικόν γένος» στα τραγούδια


‘Αθηναίος τραγικός ποιητής καί μουσικός έξ έπιφανούς οίκου, γεννηθείς τω 447 π.Χ.· ήτο υιός τού Τεισαμενού. Νεώτατος κατελθών εiς τόν δραματικόν άγώνα τών Ληναίων έκέρδισε τό πρώτον βραβείον. Θεωρείται ο σπουδαιότερος δραματικός μετά τούς τρείς μεγάλους Αίσχύλον, Σοφοκλή καί Εύριπίδην. Μετά τήν νίκην του έν τοις Ληναίοις τω 416 π.Χ. έτέλεσεν έορτήν καί έκάλεσεν είς δείπνον φίλους, μεταξύ τών όποίων καί τόν φιλόσοφον Σωκράτη. `Ο Πλάτων, λαβών άφορμήν έκ τής έορτής εκείνης, έγραψε τόν διάλογον «Συμπόσιον», τού όποίου θέμα είναι ο έρως.

Αγάθων: Ο αρχαίος Έλληνας μουσικός που εισήγαγε το «χρωματικόν γένος» στα τραγούδια 1

Αγάθων: Ο αρχαίος Έλληνας μουσικός που εισήγαγε το «χρωματικόν γένος» στα τραγούδια

Διάβασε τη συνέχεια


Σου αρέσει; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

0 Σχόλια

Your email address will not be published. Required fields are marked *