Όλα καλά και όλα ανθηρά!…

Όλα καλά και όλα ανθηρά!

Όλα καλά και όλα ανθηρά!... 1