Τα flips είναι αστεία. Οι αποτυχίες είναι αστείες. Γιατί όχι και τα δύο??

VIDEO

Τα flips είναι αστεία. Οι αποτυχίες είναι αστείες. Γιατί όχι και τα δύο??Πηγή