49475 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

49475 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3