49784 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

49784 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3