69513 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

69513 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3