70887 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

70887 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3