71074 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

71074 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3