71140 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

71140 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3