Αντί να προσπαθείς να ξεφύγεις από τις επιθυμίες σου, βυθίσου μέσα σε αυτές και …

Αντί να προσπαθείς να ξεφύγεις από τις επιθυμίες σου, βυθίσου μέσα σε αυτές και άκουσέ τις.

Αντί να προσπαθείς να ξεφύγεις από τις επιθυμίες σου, βυθίσου μέσα σε αυτές και ... 1