Γυναίκες “ταραντούλες”. Γυναίκες που γεννήθηκαν δίχως φραγμούς…

Γυναίκες “ταραντούλες”. Γυναίκες που γεννήθηκαν δίχως φραγμούς
και αποφασισμένες να περάσουν τη ζωή τους εις βάρος των άλλων, εκμεταλλευόμενες τις αδυναμίες τους!

Αυτές που πριν πουλήσουν το κορμί τους, είχαν ήδη πουλήσει την ψυχή τους! Το χρήμα είναι ο Θεός τους, στον οποίο θυσιάζουν το σώμα τους και τις αξίες τους.

Τριστάνος

Γυναίκες "ταραντούλες". Γυναίκες που γεννήθηκαν δίχως φραγμούς... 1