Εκεί που συχνάζω, δε κάνουν likes ….

Εκεί που συχνάζω, δε κάνουν likes .
Προτιμούν να φλερτάρουν.

Εκεί που συχνάζω, δε κάνουν likes .... 1