Κάθε λάθος= εμπειρία….

Κάθε λάθος= εμπειρία.
Κάθε δάκρυ= μάθημα.
Κάθε αντίο =όμορφες αναμνήσεις.
Κάθε τέλος = μια καινούργια αρχή.

Κάθε λάθος= εμπειρία.... 1