Κλείσε τα μάτια ……

Κλείσε τα μάτια …
και μάντεψε που θα σ’ αγγίξω

Κλείσε τα μάτια ...... 1