Τί είναι ο έρωτας; Έρωτας είναι το ίπτασθαι οικειοθελώς, το ωραιάσθαι αενάως,…

Τί είναι ο έρωτας; Έρωτας είναι το ίπτασθαι οικειοθελώς, το ωραιάσθαι αενάως,
το εγγίζεσθαι χαϊδευτικώς, το ποθείν καθ’ ολοκληρίαν, το καλλωπίζειν το χώρο,
το φαντάζεσθαι εγχρώμως, το διαλέγεσθαι μωβ, το αντι-εξουσιάζεσθαι ανυπερθέτως,
το συνουσιάζεσθαι επαναληπτικώς.
Γενικώς το ευ ζην… Το αποπλανάσθαι στην απουσία της μοναξιάς.

Χρόνης Μίσσιος

Τί είναι ο έρωτας; Έρωτας είναι το ίπτασθαι οικειοθελώς, το ωραιάσθαι αενάως,... 1