Δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαϊδέψω…

Δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαϊδέψω
ή να τον παραδώσω στην αστυνομία… 🤣😍

Δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαϊδέψω... 1


Πηγή