5987 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια

θα στείλεις;

5987 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια 1