6011 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια

Ε ναι.. Τι δουλειά έχει εκεί 25 χρόνια!!

6011 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια 1