6096 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια

Πάει και ο Μάης πάει και το Μαγιοξυλο

6096 Έξυπνες, αστειες ατάκες, εικόνες με λόγια 1