Καθιστικό των Βλάχων της Ηπείρου!
Αληθινές παραδόσεις και διατήρηση του πολιτισμού…..
Παναγία μου χωριάτικο ζεστό σπίτι να καθόμαστε και εμείς εκεί δίπλα στο ζεστό τζάκι τι ωραία θα ήταν …

1