Ό λύχνος (Λαδόλυχνος.)
Τον προλάβατε ;; διαβάσατε με αυτόν;

1