Αχ τι κούραση ,,,κάποτε έτσι το πλύσιμο στο χέρι !! Τι λέτε ; 🤨🤨

1