Γνωρίζατε ότι, στην Ελλάδα, τα δάση χαλεπίου πεύκης αποτελούν το 11% των συνολικ…

Γνωρίζατε ότι, στην Ελλάδα, τα δάση χαλεπίου πεύκης αποτελούν το 11% των συνολικών δασών, καλύπτοντας έκταση 370.000 εκταρίων, μια έκταση που δεν παραμένει σταθερή λόγω των δασικών πυρκαγιών;;

Γνωρίζατε ότι, στην Ελλάδα, τα δάση χαλεπίου πεύκης αποτελούν το 11% των συνολικ... 1