Γνωρίζετε ότι, η ελαιοευρωπείνη βρίσκεται εκτός από τα φύλλα της ελιάς και σε υψ…

Γνωρίζετε ότι, η ελαιοευρωπείνη βρίσκεται εκτός από τα φύλλα της ελιάς και σε υψηλές συγκεντρώσεις στο αγουρέλαιο καθώς η περιεκτικότητά της είναι μεγαλύτερη στους ανώριμους ελαιόκαρπους;;

Γνωρίζετε ότι, η ελαιοευρωπείνη βρίσκεται εκτός από τα φύλλα της ελιάς και σε υψ... 1