Γνωρίζετε ότι, χρησιμοποίησαν ένα φύλλο σπανάκι ως καλούπι για να καλλιεργήσουν κύ…

Γνωρίζετε ότι, χρησιμοποίησαν ένα φύλλο σπανάκι ως καλούπι για να καλλιεργήσουν κύτταρα καρδιάς και αυτά απέκτησαν παλμό.;;;

Γνωρίζετε ότι, χρησιμοποίησαν ένα φύλλο σπανάκι ως καλούπι για να καλλιεργήσουν κύ... 1