Έλα ως τουρίστας,…

Έλα ως τουρίστας,
Ζήσε ως φίλος,
Αναχώρησε ως οικογένεια.

#thisisGreece #philotimo #φιλότιμο

Έλα ως τουρίστας,... 1


Πηγή