Έτσι θα βλέπαμε τον Κρόνο,αν ήταν στη θέση της Σεληνης…

Έτσι θα βλέπαμε τον Κρόνο,αν ήταν στη θέση της Σεληνης

Έτσι θα βλέπαμε τον Κρόνο,αν ήταν στη θέση της Σεληνης... 1


Πηγή