Η πραγματική αγάπη…….

Η πραγματική αγάπη....... 1
Η πραγματική αγάπη….
Η πραγματική αγάπη, είναι να αγαπάς κάποιον τυφλά και απόλυτα αδιαφορώντας το πως σου φέρεται ή τι σου έχει κάνει. Η αγάπη αου πρέπει να είναι αυτόφωτη, να έχει την δικιά της ζωή. Να μην τρέφεται απο τις πράξεις του άλλου, για να αγαπάς έτσι ή σκύλος πρέπει να σαι ή γονιός.

Απο την ταινία Κοινός ΠαρονομαστήςΠηγή