Μου αναλογεί το λευκό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο ποιητής π ο ι ε ί….

Μου αναλογεί το λευκό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο ποιητής π ο ι ε ί.
Εάν θέλει να βγάζει από μαύρο, μαύρο – λογαριασμός δικός του.
Αναλαμβάνει το βάρος της ευθύνης που αναλογεί στην ψυχή του.
Εμένα, όπως σας είπα και στην αρχή, μου αναλογεί το λ ε υ κ ό.
Και σας εξομολογούμαι πως η κατεργασία του λευκού μέρους της ψυχής είναι πιο σκληρή κι από του μαρμάρου.

Οδυσσέας Ελύτης

#φιλότιμο #philotimo

Μου αναλογεί το λευκό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο ποιητής π ο ι ε ί.... 1


Πηγή