Τελευταία τροποποίηση: 3 Νοεμβρίου 2019

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση του gintonic.gr και των προϊόντων, των χαρακτηριστικών, των εφαρμογών, των υπηρεσιών, των τεχνολογιών και του λογισμικού που παρέχουμε, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου αναφέρεται ρητά ότι ισχύουν ξεχωριστοί όροι (και όχι αυτοί).

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του παρόντος ιστότοπου από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή που δεν έχουν από το νόμο την ικανότητα να αναλαμβάνουν στο όνομά τους δεσμευτικές νόμιμες υποχρεώσεις.

Στους παρόντες όρους χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου (σε ξεχωριστό κεφάλαιο), στην οποία εξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (εγγεγραμμένων ή μη) όπου και εάν υπάρχει καθώς και οι υπηρεσίες των cookies, σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018 καθώς και με την εκάστοτε εν ισχύ εθνική νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Χρήση
Ο επισκέπτης/χρήστης του gintonic αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση που θα πραγματοποιήσει. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων μπορεί να υπάρχει περιεχόμενο συνεργατών και φορέων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει εξαίρεση κατά την οποία ο χρήστης αναγράφει την πηγή με όνομα και με επικόλληση συνδέσμου (λινκ).

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στo gintonic από κακή ή αθέμιτη χρήση.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ιστοσελίδα gintonic.gr παρέχει στους χρήστες / μέλη την δυνατότητα ανάρτησης – δημοσίευσης και διαμοιρασμού περιεχομένου στις σελίδες της. Σε αυτή την περίπτωση είναι αμοιβαίως κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα και γενικά όλο το περιεχόμενο που αναρτούνται ή / και δημοσιεύονται από τους χρήστες / μέλη παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρήστης / μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους περιεχομένου που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή γενικά καθιστά διαθέσιμο σε άλλους χρήστες μέσω των υπηρεσιών του gintonic. H ιστοσελίδα gintonic.gr είναι πιθανόν να μή δύναται να ελέγχει λόγο του όγκου του περιεχομένου κάθε είδους περιεχομένου που οι χρήστες αναρτούν, οπότε δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την ακρίβεια, ακεραιότητα, νομιμότητα ή και ποιότητα αυτού του περιεχομένου.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας gintonic.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο που δύναται να είναι προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα gintonic.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτηθεί, αποσταλεί ή μεταφερθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες του gintonic. Εάν η gintonic δεχθεί ειδοποίηση (επικοινωνία) για περιεχόμενο που προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί κατά τη κρίση της το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου και την διακοπή λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει πάντα κατά την κρίση της εταιρείας τους όρους χρήσης.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας gintonic.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας gintonic.gr.

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση  ή / και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr κατανοεί και πλήρως αποδέχεται ότι η gintonic δεν προχωρά σε κανέναν προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου και ότι τόσο η gintonic όσο και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι υποχρέωση) της άρνησης ανάρτησης, δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών και των σελίδων της gintonic .

Επίσης η gintonic και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα της διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου κρίνουν ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήση.

Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του κινδύνου που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου και υπηρεσία της ιστοσελίδας gintonic.gr. Επίσης, ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται την ευθύνη οποιασδήποτε απόφασης να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου φιλοξενείται στις ιστοσελίδες της ιστοσελίδας gintonic.gr. Υπό αυτή την έννοια ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η ιστοσελίδα gintonic.gr ή αναρτάται, ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους της gintonic, των chat rooms, των σελίδων χρηστών, των live μεταδόσεων, των σχολίων και όλων των άλλων υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και ως εκ τούτου δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους κατά τόπους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Επίσης, δεσμεύεται να εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr και μέσω των οποίων αναρτά ή και δημοσιεύει πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην ιστοσελίδα gintonic.gr και για όσο χρόνο αυτά φιλοξενούνται και είναι μέρος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr επιτρέπει στην ιστοσελίδα gintonic.gr να χρησιμοποιεί τον χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους.

ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης της ιστοσελίδας gintonic.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την ιστοσελίδα gintonic.gr και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ της ιστοσελίδας gintonic.gr και οποιουδήποτε τρίτου λόγω του περιεχομένου που ο χρήστης έχει αναρτήσει ή δημοσιεύσει ή με οποιονδήποτε άλλο μεταφέρει μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα gintonic.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Ο χρήστης επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα gintonic.gr  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

  1. Η ιστοσελίδας gintonic.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή προκύψει μεταξύ των χρηστών / επισκεπτών των διαδικτυακών της τόπων και των τρίτων παροχών υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην ιστοσελίδας gintonic.gr.
  2. Στο περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της ιστοσελίδας gintonic.gr ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (links/hyperlinks) σε ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται κατά οιονδήποτε τρόπο από την ιστοσελίδας gintonic.gr και κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
  3. Στους διαδικτυακούς τόπους της ιστοσελίδας gintonic.gr προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτες εταιρείες ή /και οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού. Κατά συνέπεια η ιστοσελίδας gintonic.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα του περιεχόμενου των διαφημίσεων, τα λάθη, τις παραλείψεις ή ανακρίβειες που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές.
  4. Οι ιστοσελίδες της gintonic.gr περιέχουν διαφημιστικό υλικό σε διάφορες μορφές, όμως η ιστοσελίδα gintonic.gr δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών / επισκεπτών ή οποιονδήποτε τρίτων που θίγονται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτούνται. Η ιστοσελίδα gintonic.gr δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες της πέρα κάποιων προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που γίνονται εύκολα αντιληπτές από οποιοδήποτε συνετό πολίτη. Κατά συνέπεια η ιστοσελίδας gintonic.gr δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιαδήποτε ευθύνη για το διαφημιστικό περιεχόμενο. Η ευθύνη  βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και τους δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναρτώνται ή δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της gintonic.gr, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου γίνεται ρητή αναφορά σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr και προστατεύονται από την Ελληνική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Κατά συνέπεια κανένα από αυτά δεν δύναται, εν μέρη ή εξ ολοκλήρου, να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της gintonic.gr και φέρουν τα σήματα ή την αναφορά στις αντίστοιχες εταιρείες, οργανισμούς ή φορείς, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται κανένα δικαίωμα αναπαραγωγής, πώλησης, μεταπώλησης ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικής εκμετάλλευσης μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων της gintonic.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα gintonic.gr λόγω της φύσης και του όγκου του διαδικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένου της ιστοσελίδας gintonic.gr. Το περιεχόμενο παρέχεται «ως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη κατά οιονδήποτε τρόπο.

Η ιστοσελίδα gintonic.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ιστοσελίδας gintonic.gr δεν εγγυάται ότι οι ιστότοποι της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου συγγενικού site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεση των χρηστών / επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα, κώδικες ή συστατικά. Επίσης, η ιστοσελίδα gintonic.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών ή τα αποτελέσματά τους. Το δε κόστος των πιθανών διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο χρήστης / επισκέπτης και επ’ ουδενί η ιστοσελίδα gintonic.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους ιστότοπους της gintonic.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη / επισκέπτη και γενικά προς τη διαδικτυακή κοινότητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή προτροπές για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων ενεργειών. Η ιστοσελίδα gintonic.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως να δύναται να εγγυηθεί για την αρτιότητα, πληρότητα επάρκεια και σε γενικές γραμμές καταλληλότητα αυτού. Επίσης, λόγω του όγκου των συλλεγόμενων πληροφοριών και των πολλαπλών πηγών, η ιστοσελίδα gintonic.gr δεν εγγυάται την απουσία λαθών καθώς στη πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του περιεχομένου περιλαμβάνονται τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια οι χρήστες / επισκέπτες των ιστοσελίδων της ιστοσελίδας gintonic.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι κατά την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών να προχωρούν στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (ΣΧΟΛΙΑ)

Οι ιστοσελίδες της gintonic.gr διατηρούν χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλίας με σχόλια σε πραγματικό χρόνο. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς και να μη προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες ή εκδικητικές διατυπώσεις. Η ιστοσελίδα gintonic.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να μην επιτρέψει την ανάρτηση οποιουδήποτε μηνύματος δεν τηρεί τους πιο πάνω κανόνες κατά την αποκλειστική κρίση της. Επίσης, δεν αποδέχεται, ενστερνίζεται ή συμφωνεί με την οποιαδήποτε ιδέα ή προσωπική αντίληψη των χρηστών που συμμετέχουν στις υπηρεσίες συνομιλίας οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της προσωπικής τους άποψης. Η ιστοσελίδα gintonic.gr και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να μπλοκάρουν τον οποιοδήποτε χρήστη παραβιάζει κατά συρροή τους κανόνες των χώρων παροχής συνομιλίας και δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Η ιστοσελίδα gintonic.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες / επισκέπτες των υπηρεσιών τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους πάνω σε διάφορα ζητήματα της κοινωνικής, πολιτικής, αθλητικής, πολιτιστικής ζωής αλλά και άλλων ζητημάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος του κοινού. Οι απαντήσεις που δίνονται από τους χρήστες καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ιστοσελίδα gintonic.gr με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το θέμα που τέθηκε για ψηφοφορία. Η ιστοσελίδα gintonic.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των στοιχείων αλλά και την πνευματική ιδιοκτησία των συμπερασμάτων στα οποία οδηγούν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας gintonic.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις νομοθεσίες που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των πιο πάνω όρων καθίσταται αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θα αφαιρείται από το παρόν χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Οι πιο πάνω όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας gintonic.gr και των χρηστών / επισκεπτών του περιεχομένου και των υπηρεσιών των ιστοσελίδων της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσης συμφωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Διαβάστε στην Πολιτική Απορρήτου ότι προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR και τα Bασικά δικαιώματά σας.

Εάν οι Συνήθεις ερωτήσεις χρήσης (FAQ) δεν απαντήσουν στην ερώτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.