ΝΟΜΟΣ*** Είναι πραγματικότητα, παρατηρήστε το….

ΝΟΜΟΣ*** Είναι πραγματικότητα, παρατηρήστε το.

ΝΟΜΟΣ*** Είναι πραγματικότητα, παρατηρήστε το.... 1