Πίσω από απλά πράγματα κρύβετε η ομορφιά !!…

Πίσω από απλά πράγματα κρύβετε η ομορφιά !!

Πίσω από απλά πράγματα κρύβετε η ομορφιά !!... 1