Ανεβήκατε σε κάρο για βόλτα ; Αλλες εποχές !!…

Ανεβήκατε σε κάρο για βόλτα ; Αλλες εποχές !!

Ανεβήκατε σε κάρο για βόλτα ; Αλλες εποχές !!... 1
Ανεβήκατε σε κάρο για βόλτα ; Αλλες εποχές !!... 2