Δυστυχώς πια είναι ερμητικά κλειστό !! Τι κόπος για να χτιστεί ,κάποτε είχε ζωή …

Δυστυχώς πια είναι ερμητικά κλειστό !! Τι κόπος για να χτιστεί ,κάποτε είχε ζωή τώρα ερημιά !!

Δυστυχώς πια είναι ερμητικά κλειστό !! Τι κόπος για να χτιστεί ,κάποτε είχε ζωή ... 1