Είτε στο χωριό ..είτε στο νησί .τα σπιτάκια αυτά είναι όνειρο ζωής !…

Είτε στο χωριό ..είτε στο νησί .τα σπιτάκια αυτά είναι όνειρο ζωής !

Είτε στο χωριό ..είτε στο νησί .τα σπιτάκια αυτά είναι όνειρο ζωής !... 1