Θα μένατε σε αυτό το σπίτι για ένα μήνα χωρίς Ίντερνετ και τηλεόραση;…

Θα μένατε σε αυτό το σπίτι για ένα μήνα χωρίς Ίντερνετ και τηλεόραση;

Θα μένατε σε αυτό το σπίτι για ένα μήνα χωρίς Ίντερνετ και τηλεόραση;... 1