Καμάρι ομορφιά δύναμη ελευθερία…

Καμάρι ομορφιά δύναμη ελευθερία

Καμάρι ομορφιά δύναμη ελευθερία... 1