Μην κόβετε τα δέντρα…μην καίτε τα δάση…

Μην κόβετε τα δέντρα…μην καίτε τα δάση
μην καταστρέφετε τα σπίτια τους 💌

Μην κόβετε τα δέντρα...μην καίτε τα δάση... 1


Πηγή