το εκπληκτικό paradise plumage καταφέρνει να ανταγωνιστεί το σκοτεινότερο υλικό …

το εκπληκτικό paradise plumage καταφέρνει να ανταγωνιστεί το σκοτεινότερο υλικό του πλανήτη που αναπτύσσεται από Βρετανούς ερευνητές, Μπορεί να απορροφήσει έως και 99,95 % του ορατού φωτός. Τόσο εντυπωσιακά μαύρο και όμορφο💙🖤

το εκπληκτικό paradise plumage καταφέρνει να ανταγωνιστεί το σκοτεινότερο υλικό ... 1