Όταν κοιτάζω τα μάτια ενός ζώου, δεν βλέπω ζώο….

Όταν κοιτάζω τα μάτια ενός ζώου, δεν βλέπω ζώο.
Βλέπω ένα ζωντανό ον.
Βλέπω έναν φίλο. Νιώθω μια ψυχή.🐶

Όταν κοιτάζω τα μάτια ενός ζώου, δεν βλέπω ζώο.... 1