11440 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

Sculptor and his work

11440 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 1