61988 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

61988 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3