69473 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα

69473 Ωραία τοπία και μέρη, Άγρια Φύση, Όμορφα ζώα 3