Το Gintonic δημοσιεύει άρθρα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί ελεύθερα στα κοινωνικά δίκτυα για να τα κάνει γνωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό. Άρα είναι σε δημόσια χρήση και εξαιρούνται από παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η ανταλλαγή άρθρων είναι δωρεάν!

Οδηγίες ΕΕ: Επιτρέπεται η μεταφόρτωση και η κοινοποίηση έργων για αναφορά, κριτική, σχολιασμό, γελοιογραφία, παρωδία ή μίμηση.

Gintonic publishes articles that have already been freely shared on social networks in order to make them known to as many audiences as possible. So they are in public use and excluded from copyright violation. The exchange of articles is free!

EU Directives

It is permissible to upload and notify works for citation, critique, commentary, cartoonizing, parody, or imitation.