πλήρη μοντέρνα κατασκευή βιομηχανικής κουζίναςΑυτή η ανακαίνιση κουζίνας ξεκίνησε το 2020 όταν αγόρασα αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Σικάγο. 2 χρόνια αργότερα, και είμαι έτοιμος να αποκαλύψω την πλήρη μοντέρνα κατασκευή βιομηχανικής κουζίνας. Αυτό το βίντεο περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία ανακαίνισης κουζίνας, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης, της τοποθέτησης δαπέδων από μασίφ ξύλο, της κατασκευής ντουλαπιών κουζίνας και της εγκατάστασης των ντουλαπιών και του υλικού του ντουλαπιού.
Βίντεο και σχόλια από το κανάλι Modustrial Maker


Σου αρέσει; Μοιράσου το με τους φίλους σου!

24 Σχόλια

Your email address will not be published.

 1. I rarely suggest things on here but I would consider the black acrylic on the edge of the brick. I'm sure it's late and you've already solved it. The reflection would continue the brick visually and it'll wink to the trim piece in the front.

 2. Looks awesome, one thing I would have suggested that instead of black handles you could have used brass one, they would have popped out more and looked more elegant…

 3. Knife area looks like a nice place for a medium tv, I know you have one by window but it’s also cool to have a other one

 4. The toaster/kettle/coffee drawer needs some heat and moisture resistant material cause over time the ply will warp.

 5. I just found your channel a few days ago and been trying to watch all the episodes as I can! Great stuff!

  Man, you've got a great design aesthetic. Why use copper for the drain lines?

 6. Dios te bendiga y Dios bendiga a Todos los que estan leyendo esto! Deseo que tengan un hermoso dia! Buscad a Dios mientras pueda ser hallado! Jesus es el camino y el unico camino y regresa pronto! Recuerda cuando te sientas que no eres amado… el mayor sacrificio se hizo por amor! EL SUICIDIO NUNCA ES LA RESPUESTA!

  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
  S. Juan 3:16 RVR1960

  La paga del pecado es muerte (infierno) pero Cristo pagó nuestra deuda en la cruz para nuestra salvacion! Debemos volvernos a Dios y apartarnos de nuestros caminos pecaminosos, confesar que Jesús es el Señor y creer con nuestro corazón que fue resucitado de entre los muertos por Dios, y  debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vivir por Su palabra y mandamientos! Confia que Dios ayudara con el resto!

  Busca a Dios, antes de que sea muy tarde! Hoy podria ser tu ultimo dia en la tierra!

  Que tengas un hermoso dia!

  ❤️❤️

 7. God bless you and God bless anyone reading this! Hope you have an awesome day!  Seek him while you can! Jesus is the way  and the only way and he is returning soon! Whenever you think you aren't loved… Remember the ultimate sacrifice was for love! ENDING YOUR LIFE IS NEVER THE ANSWER!

  For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
  John 3:16 KJV

  The wages of sin is death (hell) but Jesus paid our debt on the cross, for our salvation! We must turn to God and away from our sinful ways, Confess Jesus is Lord and believe with our hearts that he was risen from the dead by God, and we must be baptized in the name of the Father, the Son and The Holy Spirit and live by His word and Commandments! Trust that God will help with the rest!

  Seek God today before it's too late! Today could be your last day on earth!
  Have a blessed day!

  ❤️

 8. The artwork on the side wall – fantastic. Several master touches to the kitchen: * the soft close drawers – I think you'll always be happy with those. * the pull out pantry – great use of space. * the hidden coffee/appliance cabinet – love, love, love that.