′ Το να ζεις είναι το θαύμα που σου συμβαίνει κάθε μέρα…

′ Το να ζεις είναι το θαύμα που σου συμβαίνει κάθε μέρα🥀

′ Το να ζεις είναι το θαύμα που σου συμβαίνει κάθε μέρα... 1


Πηγή