11270 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή

11270 Σοφά αποφθέγματα για την ζωή 3